Ljudböcker
Läs med öronen!
Ljudböcker

På biblioteket kan du låna böcker att lyssna på. Vi har två typer av ljudböcker. Dels de som alla får låna, dels de som riktar sig till dig som inte kan läsa en vanlig bok (se fliken Talböcker/Daisy).

Ljudböcker för alla
Cd-bok – innehåller flera skivor.

Mp3-bok – innehåller oftast en skiva.
E-ljudbok – formatet är strömmat vilket betyder
att du lyssnar direkt från datorn via internet.

Ljudböcker blir mer och mer populära och vi försöker att
köpa
in nya i den takt de efterfrågas. Intill kan du se listor
på vårt utbud.

Kom gärna med inköpsförslag!

David tipsar

Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz

Ett kort uppehåll

Göran Rosenberg läser boken han skrivit om sin far, som överlevde förintelsen och kom till Södertälje. Där försöker pappan skapa sig en ny tillvaro, men plågas av skulden över att ha överlevt.

Språket är vemodigt, finstämt och vackert, stundtals närmast poetiskt. Faderns liv kartläggs med hjälp av brev, olika dokument och resor som Göran företar sig. Han läser och citerar också ur den lokala tidningen från den aktuella tiden.

Därigenom får man en bild av hur det svenska samhället förhöll sig till de judar som överlevt förintelsen och kommit till Sverige – en bild som inte är rakt igenom smickrande. Detta är en informativ och tankeväckande bok som berör.

Mer tips

Vänninan

Väninnan är en självbiografi av Eva Franchell, som var väninna till utrikesminister Anna Lindh och med henne på NK vid mordet 2003.Väninnan

 Eva var journalist, men började jobba för socialdemokraterna i samband med en valkampanj och man får följa henen genom karriären på Utrikesdepartementet, som medarbetare/sekreterare/sakkunnig till Anna Lindh. På så vis får man veta en del om skeendena bakom kulisserna. Olika politiker och maktkamper skildras.

 En del humor finns med; vid ett tillfälle pratar Anna Lindh med en rysk toppolitiker i telefon. Översättningen görs av en tolk som sitter i en växel. Anna Lindh kritiserar vid detta tillfälle rysk politik i skarpa ordalag, varpå hennes lille son kommer till henne med en skada och hon utbrister ”Men lilla gubben, gjorde det ont?” Tolken hör henne säga det i luren och översätter det till ryska varpå tystnad infinner sig innan Anna förstår att det där nog missuppfattades och förklarar det hela, varpå skratt ekar över hela linjen. Den episoden är också ett exempel på Anna Lindhs väldigt nära band till sin familj.

Logga in
Mp3-böcker