Fjärrlån

Fjärrlån

Finns inte de böcker du letar efter på våra bibliotek kan vi oftast låna in dem från andra bibliotek, dvs fjärrlåna. Nya böcker samt böcker som vi har, men som det är kö på, fjärrlånar vi inte.

Vi tar ut en avgift på 10 kr på våra fjärrlån (Talböcker är gratis att beställa). Det är det utlånande biblioteket som bestämmer hur länge vi får låna boken vilket gör att lånetiderna kan variera till skillnad från vad som gäller för våra egna böcker. Vill du själv söka efter böcker i andra kataloger så finns tips nedan. Kontakta gärna oss för hjälp när du behöver fjärrlåna.

Kopior av artiklar från andra bibliotek kostar i vissa fall en avgift. Hur stor den är avgörs av biblioteket som utför kopieringen. Att beställa microkort för släktforskning kostar 25 kr per volym. Porto 15 kr rad tillkommer.

 

Dalsök

Ludvikas katalog

Libris websök

Fjärrlåneansökan
  • Logga in för att skicka meddelande till biblioteket
Logga in