Låna dator

Boka dator

Att låna dator på biblioteket för att söka på Internet och i databaser är gratis.

För att kunna använda bibliotekets datorer krävs att du har en PIN-kod till ditt lånekort, det får du av personalen på biblioteket. Boka tid via lånedisken eller vår bokningsdator på biblioteket.

Logga sedan in med din PIN-kod.

Max två bokningar per dag - 30 minuter åt gången. Sammanlagt 60 minuter per låntagare och dag. Om du kommer tio minuter för sent till din bokade tid är datorn fri att bokas för annan användare. Är datorn ledig vid din ankomst, kan du logga in med din PIN-kod - men den tid du är försenad dras från dina inbokade 30 minuter.

Inom kort kommer du att kunna boka din datortid via webbplatsen.