Talböcker - Daisy

Bli talbokslåntagare

Vem får låna daisy?
Daisy får lånas av personer med 

  • afasi
  • dyslexi, läs- och skrivsvårigheter
  • hörselskada
  • nedsatt syn
  • psykiskt handikapp
  • reumatism, rörelsehinder
  • tillfällig sjukdom
  • utvecklingsstörning


Hur fungerar det?
Det krävs inget läkarintyg för att få låna. Daisy kan även skickas gratis med posten.
För att läsa en daisy behöver du en särskild spelare, daisy-spelare eller en cd-spelare med mp3-funktion. Det går också att läsa daisy i dator, men då krävs ett speciellt läsprogram, som finns att hämta gratis på MTM:s webbplats.

Daisy-spelare
Biblioteket har spelare för utlån, för att du som låntagare ska få möjlighet att bekanta dig med funktionerna innan du införskaffar en egen spelare. Synskadade har rätt att låna spelare som hjälpmedel via Syncentralen.

Daisyspelare kan också köpas via:


Mp3/cd-spelare
För att kunna lyssna på daisy i mp3/cd-spelare behöver spelaren ha en funktion för att minnas den senast spelade mp3-filen. Funktionen kan betecknas som minnesfunktion, bokmärke, resume, random etc. Ett tips är att ta med en daisy och pröva vilken spelare som passar bäst.

Egen nedladdning
Egen nedladdning är en tjänst som gör det möjligt för dig som har svårt att läsa vanliga böcker att ladda ned litteratur från MTM:s digitala bibliotek direkt till din dator. Gå till ditt bibliotek så får du hjälp med att skaffa inloggningsuppgifter.

Myndigheten för tillgänglia medier, MTM
MTM ligger i Stockholm och är en statlig myndighet. Deras främsta uppgift är att hjälpa personer som har svårt att läsa vanliga böcker. MTM framställer därför daisy och punktskriftsböcker samt läsprogram för daisy.
MTM:s webbplats


Bibliotekets bestånd
Biblioteket har ett mindre bestånd av daisy för utlån. Genom tillstånd att göra egna kopior av daisy från MTM har vi tillgång till deras bibliotek på 90 000 titlar. Dessa böcker kan du söka efter i deras katalog, www.legimus.se och sedan lämna önskemål till biblioteket. Du kan även få egna inloggningsuppgifter och därmed ladda hem daisy till din dator. Kontakta ditt bibliotek för information och hjälp. 
Ta del av MTM:s senaste framställda dasiy genom deras månadslistor.
 
För mer information kontakta:
David Lundgren, Socialbibliotekarie
E-post: david.lundgren@smedjebacken.se
Tfn: 0240 - 660 282

 

Logga in
Daisy