Service

Boken kommer

Boken kommer är en kostnadsfri service för dig som på grund av sjukdom, rörelsehinder eller annat handikapp inte själv kan ta dig till biblioteket. Personalen på biblioteket plockar ihop böcker efter dina önskemål och kör hem dem till dig en gång i månaden.

Förutom vanliga böcker finns böcker med extra stor stil och olika slags inlästa böcker, så kallade talböcker och ljudböcker.

Om du är intresserad eller vill veta mer, kontakta oss på biblioteken.

David Lundgren, socialbibliotekarie, ansvarar för Boken Kommer vid Smedjebackens bibliotek.
Telefon till David Lundgren: 0240-66 02 82

Telefon till Smedjebackens bibliotek: 0240-66 02 80

Elisabeth Hedberg, biblioteksassistent, ansvarar för Boken Kommer vid Söderbärke bibliotek.
Telefon till Elisabeth Hedberg: 0240-66 02 24

Telefon till Söderbärke bibliotek: 0240-66 88 80

Välkommen att höra av dig!

Logga in