Navigation Navigation
Musik

Musik-cd
På biblioteket finns det cirka 1 400 cd-skivor i olika genrer som du kan låna.
Lånetiden är fyra veckor. Musik-cd för barn får man låna i två veckor.

Musikböcker
I vår musikavdelning hittar du sångböcker, notböcker och böcker om instrument.

Låna en film på biblioteket!
Logga in